I løpet av første kvartal i år har det vært en dobling av antall branner i Alta i forhold til det som det har vært de siste årene. I ett tilfelle var brannårsaken at PC lå på en dyne i en seng.

Det skriver iFinnmark.

LES OGSÅ: Så galt kan det gå hvis du ikke passer på komfyren.

Brannsjef Knut Suhr i Alta brannvesen orienterte tirsdag hovedutvalget for næring, drift og miljø i Alta om deres kvartalsrapport for 1. kvartal i år.

Den viser at det var 11 husbranner i Alta i løpet av de tre månedene.

– Det er mye. Det har de siste årene vært under 20 branner årlig i Alta, og når vi har 11 branner på tre måneder, så er det veldig mye, sier Knut Suhr.

– Hva er årsaken til økningen?

– Det er vanskelig å si. Men generelt sett på landsbasis så har omtrent halvparten av brannen noe med elektrisitet å gjøre, enten feil i elektriske anlegg eller ved bruk av elektriske utstyr, som for eksempel tørrkoking, sier Suhr.

Når det gjelder årsakene til husbrannene i Alta så langt i år, så har det vært forskjellige årsaker.

– En av brannene startet ved at en datamaskin som lå på dyna i en seng, tok fyr, sier brannsjef Knut Suhr.