(iFinnmark)

SAKEN ER OPPDATERT KLOKKEN 13.40 MED BLANT ANNET STEMMETALL

Det ble klart like før klokken 13.30 mandag.

Et klart flertall i Alta kommunestyre, mot de seks stemmene fra Tommy Berg og SV, Rødt samt MDG, vil at Alta-væringene skal stemme over saken i en folkeavstemning.

Tommy imot

Tommy Berg sa fra talerstolen hvorfor han er imot folkeavstemning:

– Jeg er vant til over år å tilhøre flertallet i denne sal. Men i dag blir jeg nok i mindretall. Jeg tror vel at det kun er vi i SV og Rødt som stemmer imot en folkeavstemning. Forresten vet jeg ikke hvordan MDG stiller seg, sa Tommy Berg fra talerstolen før avstemningen var en realitet.

Det skulle vise seg at han fikk rett.

Tar med gjeld

Og så fortsatte han:

– Vil Troms ta imot oss i Alta? Det tror jeg ikke!

Han begrunnet dette med andelen av den fylkeskommunale gjelda fra Finnmark, Alta vil måtte ta med seg.

– Tror du ikke Troms også vil ta stilling til inntektene som følger med 21.000 nye innbyggere, repliserte varaordfører Jan Martin Rishaug (SP).

Videregående skoler

Videre mente Tommy Berg at Troms ville være kritisk til å få en ny videregående skole så nært Nordreisa.

– Alta videregående er ikke bare den største videregående skolen i Finnmark. den vil også bli den største videregående skolen i Troms. Tror dere det er greit for Troms, og at de vil drive videregående i både Nordreisa og Alta?

«Historieforfalskning»

Berg dro også en historieleksjon for kommunestyret:

– Bak ryggen min her er Amtmannsneset. Det betyr at amtmannen satt der for Finnmarks amt. Det betyr også noe i historisk sammenheng, at Alta tilhører Finnmark, sa Berg.

Om ikke han påsto historieforfalskning, så var tidligere partikollegaen, Vegar Einvik Heitmann, som nå er uavhengig representant, raskt oppe og arresterte Tommy Berg:

– Amtmannen satt ikke på Amtmannsneset, men i området der Altagård er. Og så vil jeg minne om at Finnmarks amt på denne tiden, også hadde i seg Troms, sa Heitmann, og høstet latter i salen.

Befolkningsutvikling

Tommy Berg mente også at man bør bruke kreftene på å jobbe for å stoppe den negative befolkningsutviklingen i Finnmark.

– Særlig Gamvik har utfordringer. De har vært særdeles uheldig under pandemien. Her må ordføreren ta grep! fastslo Berg.

Det avstedkom spredt latter i salen. Og ordfører Monica Nielsen (Ap) sa: – Det er altså ordføreren i Gamvik – og ikke jeg – som må ta eventuelle grep.

Tverrpolitisk gruppe

Ordfører Monica Nielsen fortalte også at Arbeiderpartiet er for en folkeavstemning:

– I forkant synes vi det er smart å sette ned en tverrpolitisk gruppe på fem politikere med administrasjonen som sekretær, som innhenter relevant og nyttig informasjon. Gruppa må ha møter med beslutningstakere, så kommunestyre og innbyggerne vet hva de sier ja og nei til. Det må avklares hvilke inntekter vi får fra staten. Kan vi eksempelvis miste 90 millioner kroner om vi flytter grensa? sa Nielsen.

Hun sa at posisjonen mener at hun selv, varaordfører Jan Martin Rishaug (SP), og Tommy Berg (SV) skal sitte i gruppa fra posisjonen.

Senere i møtet ble man enige om å utvide gruppa til seks. For å få kjønnsbalanse trakk Tommy Berg seg som medlem, og blir i stedet varamedlem for SVs Kristina Johnsen.

Opposisjonen blir representert i gruppa med Ronny Berg (Frp), Alex Heitmann (H) og Tommy Hæggernæs (V).

Må være bindende, mener FrP

Fremskrittspartiets Odd Erling Mikalsen og Ronny Berg var begge opptatt av at en folkeavstemning skal være bindende, og ikke bare rådgivende for kommunestyret. Da sa folkeavstemning må skje før juni.

– Valget må skape legitimitet i befolkningen. Derfor må den gjøres blant hele befolkningen på fysiske stemmelokaler og ikke blant et utvalg som spørres på telefon fra Kantar eller Opinion. Og den må være bindende, om så flertallet vinner med 0,1 prosent, fastslo Mikalsen.

Enkelte røster har lurt på om Alta mister deler av Nord-Norge-tilskuddet, ved en flytting til Troms. Det mente Mikalsen ikke kan skje.

– Alta ligger fortsatt der det ligger geografisk, med sine avstander og sine temperaturer. Så det må bestå.

Jakt- og fiskerettigheter

Han sablet også ned de som mener altaværinger vil miste jakt- og fikserettigheter hos FeFo om Alta går til Troms.

– Det er bare å se på loven. Den sier at området FeFo og Finnmarksloven gjelder for var slik Finnmark var 1. juli 2006. Dermed er ingen jakt- eller fiskerettigheter i spill, hevdet Mikalsen bestemt.

Han sendte også et spark til østfylket:

– De sier bestandig at «Alta tar alt» og nærmest har oss som sin største motstander. Nå er det de som snakker høyest om at vi ikke får gå til Troms. Hvorfor er det slik? Jeg trodde de skulle være glade? Spurte han retorisk.

PS: Varaordfører Jan Martin Rishaug (SP) gjennomførte et «skyggeregnskap» under dagens kommunestyre i Alta, og ordfører Monica Nielsen (AP) kunne etter møtet fortelle at 16 kvinner og 31 menn var på talerstolen under dagens møte i Alta.