(Nordnorsk debatt)

Blant det som ble avviklet var Olavsvern i Tromsø, NATOs eneste ubåtbase i Arktis. Selv i 2019, fem år etter at Russland hadde okkupert Krim, vedtok Stortinget at mange titalls bomberom som gir beskyttelse for allierte jagerfly i Nord-Norge, skal rives.

Beslutningen om å sanere den militære infrastrukturen som NATO har bygd opp og finansiert i Bodø, fremstår som en alvorlig sikkerhetspolitisk feilvurdering. I Forsvaret er det et ønske om å bevare alle operative flater i nord for å kunne ta imot alliert støtte.

I en stortingsmelding som Støre-regjeringen la frem fredag om status og tiltak i forsvarssektoren, er det tegn på at norske politikere våkner. Regjeringen har på rekordtid besluttet at Andøya skal bestå som permanent mottaksbase. Overvåkingsflyene er flyttet til Evenes, men Andøya har et stort antall sheltere med stor verdi for NATO i krig og krise.

Samtidig varsler regjeringen at hele den totale evnen til alliert samhandling i Norge skal vurderes på nytt, herunder tilrettelegging for trening og mottak, koordinering og understøttelse av våre NATO-allierte. Det er vanskelig å lese dette annerledes enn at Forsvaret vil måtte revurdere bruken av ubåtbasen Olavsvern, i samråd med NATO.

Basen ble for få år siden solgt til private investorer. Det er også åpenbart at Stortingets vedtak om riving av shelterne i Bodø er i strid med regjeringens nye politikk for økt forsvarsinnsats og beredskap i nord.

Fred og frihet kommer ikke gratis. Det har Ukraina smertelig fått erfare. Norge er en småstat som ikke har noe annet valg enn å forsvare vårt demokrati i en allianse med NATO. Det vil innebære mer sikkerhetspolitisk realisme også for oss i Nord-Norge.

De siste seks ukene har Europa endret seg mer enn de foregående seks tiårene. Spørsmålet er ikke alltid hva Norge kan gjøre for Nord-Norge, men hva Nord-Norge kan gjøre for Norge.

All tilgjengelig militær infrastruktur i Nord-Norge som kan brukes og være til nytte i samarbeid med våre allierte, må bevares og stilles til disposisjon for å avskrekke et aggressivt og voldelig russisk diktatur.