NETTAVISEN: Det har ikke vært de store rentebevegelsene på fastrentelånene den siste tiden. Men det forventes at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng den 21.mars. Det betyr imidlertid ikke at fastrentene trenger å stige.

Grunnlaget for rentefastsettelsen på for eksempel lån med fem års binding er hva innlån med fem års binding koster. Hvis markedet forventer denne økningen, ligger dette allerede innbakt i renten for 5 års binding, og får dermed ingen effekt for lånene med 5 års binding.

Les mer om fastrentelån.

Lønner det seg å binde?

Det er mest sannsynlig at det lønner seg å ha flytende rente. Mange sier at det alltid lønner seg med flytende rente. Det er feil, det er bare mest sannsynlig at det lønner seg. Og du kan regne med at sannsynligheten for at det lønner seg øker med lengden på fastrenten.

Hvis en renteøkning går ganske hardt utover den disponible inntekten din, bør du vurdere å binde hele eller deler av lånet. Du kan fint kombinere fastrente med flytende rente. Sover du bedre med å vite du hva har å forholde deg til de neste årene, bør du også vurdere fastrente.

Les mer om disse vurderingene: Hva lønner seg: Fast eller flytende rente?

Hva du skal velge avhenger også hva som er den best oppnåelige flytende renten for deg mot den rentebindingen du ser på. Det er mye større forskjell mellom beste og dårligste rente på lån med flytende rente mot fastrente, enn det er når du ser på det gjennomsnittlige rentenivået. Dette favoriserer flytende rente i noen grad.

Unngå dårlig rente i hele bindingsperioden

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,34 prosentpoeng. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 15.300 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år, er forskjellen på 0,40 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på 30.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,36 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 54.000 kroner i tiårsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bindingsklassene.

BindingBesteDårligsteSnitt
3 år2,63%2,97%2,81%
5 år2,95%3,35%3,15%
10 år3,45%3,81%3,65%

De beste fastrentene akkurat nå

Sparebanken SMN har den laveste effektive renten på lån med 5 års binding med 2,95 prosent. Den nominelle renten er 2,75 prosent. Det er et etableringsgebyr på 3.850 kroner, og et månedlig termingebyr på 50 kroner (600 krones per år). Men på lån som går opp til 75 prosent av markedsverdi havner de i stikk motsatt ende. Da øker den effektive renten med 0,31 prosentpoeng opp til 3,26 prosent.

Deretter følger Akademiker-avtalen (Danske Bank) som har en effektiv rente på 2,98 prosent. Her et etableringsgebyret null kroner, termingebyret på 5 kroner i måneden. Akademiker-avtalen er billigst på 3 og 10 års binding. Du må være medlem i en av organisasjonene tilknyttet Akademikerne for å få dette lånet.

Storebrand Bank har den samme nominelle renten som Akademikeravtalen, men har høyere etableringsgebyr slik at den effektive renten blir 0,02 prosentpoeng høyere. Storebrand ligger også blant de beste på 3 og ti års binding.

Rentelisten med 5 års binding

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 1 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i forhold til det billigste lånet i hele bindingsperioden. Forskjellen kommer fra den nominelle renteforskjellen, termingebyr og etableringsgebyr.

Oversikt over de beste flytende rentene finner du her.

5 års binding  
60 % av verdiNom.Eff.Forskjell
Sparebank 1 SMN2,75%2,95%0
Akademikerne - Danske Bank2,85%2,98%850
Storebrand Bank2,85%3,00%2 900
Fana Sparebank2,90%3,08%5 650
DNB Saga2,90%3,08%6 125
KLP Banken2,90%3,09%6 200
SpareBank 1 Østfold Akershus2,90%3,09%6 650
SpareBank 1 Telemark2,90%3,09%6 650
Gjensidige NITO og YS2,95%3,10%6 150
Sandnes Sparebank2,90%3,12%7 350
Danske Bank2,95%3,13%8 050
Nordea Premium2,95%3,17%9 550
Sparebanken Sogn og Fjordane3,00%3,18%10 650
SpareBank 1 SR-Bank2,95%3,18%10 250
DNB3,00%3,19%11 125
Helgeland Sparebank2,95%3,19%11 750
OBOS Banken3,05%3,19%11 750
SpareBank 1 Nord-Norge2,95%3,19%11 750
SpareBank 1 Modum3,00%3,20%11 950
Gjensidige Bank3,05%3,22%12 850
Nordea3,00%3,22%12 050
Sparebanken Sør3,00%3,22%13 050
SpareBank 1 Ringerike Hadeland3,05%3,24%14 150
SpareBank 1 Søre Sunnmøre3,05%3,25%14 650
Sparebanken Vest3,05%3,25%13 950
Sparebanken Øst3,05%3,27%14 550
SpareBank 1 Østlandet3,10%3,27%15 650
SpareBank 1 Hallingdal Valdres3,15%3,35%19 300

Kilde: Bankenes nettsider

Storebrand Bank: Ut mars er det null i etableringsgebyr, og tinglysingskostnaden dekkes.

Her kan du se alle listene på fastrentelån på 3, fem og 10 års binding, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene med 3 års binding

Av de landsdekkende bankene har Fana Sparebank og Storebrand Bank den laveste renten.

3 års binding  
60 % av verdiNom.Eff.Forskjell
Akademikerne - Danske Bank2,50%2,63%0
Gjensidige NITO og YS2,50%2,64%180
Storebrand Bank2,50%2,64%1 750
Fana Sparebank2,50%2,67%2 000
Sparebank 1 SMN2,50%2,69%4 030
KLP Banken2,55%2,73%4 110
Gjensidige Bank2,60%2,76%4 880
Danske Bank2,60%2,77%5 200
OBOS Banken2,65%2,78%5 640
SpareBank 1 Østfold Akershus2,60%2,78%6 180

De laveste rentene med 10 års binding

Også her har Fana Sparebank og Storebrand Bank den laveste renten av de landsdekkende bankene. I tillegg ser vi at Sandnes Sparebank legger seg på andreplass.

10 års binding  
60 % av verdiNom.Eff.Forskjell
Akademikerne - Danske Bank3,30%3,45%0
Sandnes Sparebank3,25%3,48%500
Storebrand Bank3,30%3,48%2 350
Fana Sparebank3,35%3,54%7 600
KLP Banken3,35%3,55%8 450
SpareBank 1 SR-Bank3,35%3,59%10 900
Danske Bank3,40%3,59%12 200
SpareBank 1 Telemark3,40%3,60%13 600
DNB Saga3,40%3,60%13 075
Sparebank 1 SMN3,39%3,61%13 450

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrentelån for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen. Det er mye mer vanlig at unge får rentefordeler på lån med flytende rente.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder for alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteoversikt for de under 34 år og som er 34 år eller eldre.

BankForskjellKommentar
Akademikerne – Danske Bank0,00%Går opp til 85 prosent.
Danske Bank0,00%Går opp til 85 prosent.
DNB-0,10%Går opp til 85 prosent.
Gjensidige0,00%Ingen forskjell
Fana Sparebank0,00%Ingen forskjell
Helgeland-0,10%Går opp til 85 prosent.
KLP0,00%Ingen forskjell
Nordea-0,05%Går opp til 85 prosent.
OBOS0,00%Ingen forskjell
Sandnes Sparebank0,00%Ingen forskjell
SpareBank 1 Hallingdal0,00%Ingen forskjell
SpareBank 1 Modum0,00%Går opp til 85 prosent
SpareBank 1 Nord-Norge0,00%0,1 prosentpoeng lavere rente til LO-medlemmer
SpareBank 1 Ringerike Hadeland0,00%Ingen forskjell
SpareBank 1 SMN0,00%Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 SR Bank0,00%Ingen forskjell
SpareBank 1 Søre Sunnmøre0,00%Ingen forskjell
SpareBank 1 Telemark0,00%Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 Østfold0,00%Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 Østlandet0,00%Går opp til 85 prosent
Spb Sogn & Fjordane0,00%Går opp til 85 prosent
Sparebanken Sør-0,10%Går opp til 85 prosent
Sparebanken Vest0,00%Ingen forskjell
Storebrand0,00%Ingen forskjell
 

Renteutviklings-kalkulator:

Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Her finner du Renteutviklingskalkulatoren.