Alle tror Bjorulf lager restaurant: - Tomta vi bygger på, er helt unik

– De aller fleste tror jeg holder på å bygge en restaurant.