Tirsdag ble utbyggingsprosjektet rundt Alfheim stadion i Tromsø tatt opp i formannskapet. Gigantprosjektet er lagt opp til å inneholde rundt 30.000 kvadratmeter areal, der mellom 18.000 og 19.000 av dem er satt av til boliger og det resterende til næringsformål.

I en prinsippsak lagt frem av administrasjonen ble det innstilt på at bebyggelse ikke skal ikke overskride kote +83, tilsvarende én normaletasje over eksisterende stadionbygning i øst.

Bakgrunnen for innstillingen er at forslaget ikke er i tråd med kommuneplanen og bryter med eksisterende bebyggelse i området.

Dette ville imidlertid føre til en kraftig justering i høyden på boligdelen.

Til Nordlys uttrykte både TIL og Alfheim Stadion II-leder Jarle Heitmann at prosjektet ikke vil være levedyktig med de justeringene som ble foreslått.

Nytt forslag

I formannskapet møtte innstillingenfra administrasjonen motstand. En litt uvanlig allianse, bestående av Brage Larsen Sollund (Ap), Kristin Røymo (Ap) Erlend Svardal Bøe (H), Anni Skogman (Frp) og Marlene Bråthen (Sp), kom med et alternativt forslag.

I forslaget står det at planen må gjennomføres slik at kommunestyrets tillegg om Alfheim-området i kommuneplanens arealdel blir hensyntatt i detaljreguleringen. Volumet på bygningsmasse skal ikke overskrides kote +106, og kommunen skal gå i dialog med utbygger om muligheter for reduksjon i høyde på høyhus.

Samtidig fremmet Ingrid Kielland (SV) et tillegg til administrasjonens innstilling på at det, i tråd med KPA, fastsettes et lekeareal på minimum fem dekar i den sørlige delen av planområdet.

Administrasjonens forslag – med Kiellands tillegg – fikk tre stemmer og falt.

Det alternative forslaget ble vedtatt med fem stemmer.

 

Godt grunnlag

Styreleder i Alfheim Stadion II AS, og dermed inhabil i formannskapet, Jarle Heitmann, bekrefter at behandlingen i formannskapet gir grunnlag til å gå videre med det store utbyggingsprosjektet.

– Ja, det er godt grunnlag for å gå videre og få fremdrift i prosjektet, sånn at man kan ha et reelt reguleringsplanarbeid med kommunen, sier Heitmann, som understreker at administrasjonens opprinnelige forslag ville ha begrenset prosjektet så mye at man måtte vurdert å legge det helt bort.

– Nå har vi en begrensning i prinsipp fra formannskapet som gjør at det går an å «kna» på prosjektet. Det skal utbygger (Tromsø Bolig) nå gå i gang med, sier Heitmann.

For TIL er det utvilsomt en gledens dag. Som Nordlys tidligere har omtalt vil de kunne få en del av salgsverdien, i tillegg til å kunne spare over to millioner kroner årlig i husleiekostnader.

De vil også få bygget inn Alfheim stadion med tribuner i alle ender.

– Sånn som vi ser det, er dette et veldig godt vedtak som gjør at vi kan skride videre med prosjektet – som vi mener er et veldig bra bydels- og stadionprosjekt, sier TILs administrerende direktør Stig-Arne Engen til Nordlys.

– Så er det selvfølgelig en økonomisk gevinst i det. Det vil ha en vesentlig økonomisk effekt både på stadionkostnadene og gjennom vår eierandel (24,5 prosent) i Alfheim Stadion II AS – det hersker det ingen tvil om. Det er en veldig positiv beslutning for oss, så er vi spente på den videre fremdriften, legger han til.