(Nordnorsk debatt)

Akkurat nå befinner vi oss på bunnen. Fra 1. januar i år har vi ikke noe luftforsvar i nord. De siste restene av F-16 styrkene i Bodø ble pakket ned fra årsskiftet. Fra nå av skal F-35-flyene på Ørlandet rykke ut, med unntak av de tre F-35 som Norge har forpliktet seg til som en reaksjonsstyrke (QRA) på Evenes, dvs. luftovervåkning.

Vi har mottatt 26 av de 52 F-fly som er bestilt, men pilotene har kun grunnleggende opplæring med «Initial Operating Capability - IOC». Først i 2025 får de endelig sertifisering - «Full Operational Capability - FOC». Inntil da har vi et jagervåpen med piloter redde for å havarere fly til en milliard kroner, dvs. godkjent kun for «solskinnsturer» i godt vær.

Dette skjer samtidig med at en av Sjøforsvarets fire uerstattelige fregattene, KNM «Fridtjof Nansen» under amerikansk kommando seiler som eskorte i hangarskipsgruppen «Harry S. Truman» i beredskap mellom Italia og Hellas. Det er et militært svar i tilfelle Russland skulle angripe Ukraina. USAs forsvarsminister Lloyd Austin beordret før jul gruppen til dette, inkludert KNM «Fridtjof Nansen», med klar adresse til Putins Russland. Dette er stort slått opp i internasjonale media, men ikke i norske!

Statsmininister Erna Solberg signerte 14. mai i fjor «Common Deployment Agreement» med konsekvens at «Fridtjof Nansen» ble stilt til USAs rådighet. Amerikanerne har desperat mangel på marinefartøyer, og ba derfor Norge om hjelp. Avtalen er ikke annullert av regjeringen Gahr Støre, og det er i praksis umulig – med de sterke reaksjonene fra USA noe slikt ville resultere i.

Det betyr at «Fridtjof Nansen» har en offensiv rolle i første linje i tilfelle krig bryter ut mellom Ukraina og Russland. Men hva mener Stortinget om en så viktig sak? Hvis Russland angriper Ukraina, hvordan skal Norge da stille seg i tilfelle NATO og USA må reagere? Og hvor utsatt er ikke Nord-Norge for represalier. Jagerflyene er pakket ned og sendt ut av landsdelen, elendig med overvåkningsfly med avviklingen av Andøya flystasjon – og med Norges viktigste fregatt avgitt til amerikansk kommando i Middelhavet!

President Putin er jo servert en gyllen mulighet til å ordne opp med Ukraina, fordi NATO i praksis er sjakk matt, og la oss med en gang kvitte oss med illusjonen om at vi er trygge med USA på laget. Les hva amerikanerne selv slår fast, gjennom den amerikanske kongressens «National Defense Strategy Commission» som i 2018 la frem en av sine viktigste analyser om USAs forsvar og allianser, «Providing for the Common Defense».

Det er skremmende konklusjoner som har sjokkert USAs allierte globalt. Svart på hvitt står det at USA har forsømt forsvarsutviklingen, og at det samme gjelder allianser som NATO. Konsekvensen av dette er at USA ikke lenger kan være garantist for sikkerheten som før og enda verre: USA kan tape en fremtidig krig mot Russland eller Kina, med enorme tap også av amerikanske liv og eiendom. Underforstått: Garantien under prgf 5 i NATO-pakten er ikke lenger ubestridelig.

Om Europa skriver kommisjonen at kritiske regionale baser må beskyttes for enhver pris, forsterkninger må raskt på plass og totalforsvar, inkludert cyberforsvar, må omgående forbedres. Kommisjonen slår fast at for USA er Sør-Kina-Havet og Nord-Atlanteren to sider av samme sak, dvs konfrontasjon med sterke totalitære stater i Russland og Kina.

Vi lever i en tid med en svært farlig sikkerhetspolitisk utvikling, men forsvarsspørmål omtales nesten ikke, hverken av media eller politikere. Derfor er det veldig få som har fått med seg at Finland 10. desember i fjor inngikk bindende bestilling av 64 stk F-35 A jagerfly (Joint Strike Fighter) fra Lockheed Martin, altså nøyaktig samme fly som Norge har kjøpt 52 stk av. F-35 skal erstatte de gamle F/A 18 Hornet-fly fra Boeing som Finland har 55 stk av. De finske F-35 skal fases inn fra 2026 til 2030 – og prisen er betydelig lavere enn den Norge måtte godta!

Den finske forsvarssatsningen får konsekvenser for Nord-Norge direkte i og med at minst 25-30 stk F-35 blir en del av Lapland Air Command med hovedbase i Rovianiemi. Flyene skal også bruke deler av finske motorveier som rullebaner i tilfelle krig.

I sin forsvarsanalyse av 9. september 2021 fra Finlands regjering finner vi bakgrunnen for valget. Finland trenger et forsvar som må demme opp mot Russlands krav om kontroll med et dypt og bredt operasjonsområde fra Arktis til Svartehavet, med Nord-Europa og de baltiske områder som sentralt. Finnene er ikke i tvil om hva dette innebærer. De vet hva «finlandisering» betyr, dvs et lands forsvar og utenrikspolitikk underlagt Moskva.

Derfor vil Finland ha tettest mulig allianser vestover, også ved et nordisk forsvarssamarbeid. Derfor har de kjøpt amerikanske F-35-fly. Forsvar av Nordkalotten er fundamentalt. For Norge er dette enda viktigere enn noen gang, slik situasjonen er for USA og NATO i dag.

Det forutsetter tett samarbeid i nord, knyttet sammen rundt baser i Bodø, Kallax (Luleå) og Rovaniemi. Nedleggingen av Bodø flystasjon river i filler et program med felles trening og strategier for fred som krig. Dermed har Norge skapt enorme utfordringer for våre nordiske naboer som plutselig ser at de ikke har noe forsvar i ryggen mot vest i nord.

Forsvarskommisjonen har egentlig kun ett eneste valg for å gjenskape tilliten i nord. At Andøya flystasjon fullt ut reetableres som flybase – og at Bardufoss flystasjon må bygges opp som jagerflybase. Bodø og Evenes må vi dessverre avskrive, av grunner mange har påpekt.

Den sikkerhetspolitiske situasjon er slik at somler vi med å reparere de skader som sentrale norske politikere har skapt, så blir Nord-Norge en slags sikkerhetspolitisk utvidet arktisk gråsone. Det haster med tiltak for å unngå at Norge i nord blir en region uten et troverdig forsvar. Finland har forstått dette, men ikke myndighetene i Oslo.