(Fremover)

Aker Horizons velger å samarbeide med det regionale kraftselskapet når ny industri skal realiseres i Narvikregionen og flere steder i landsdelen. Med det går arbeidet Nordkraft har startet på for å flytte industrien til energien over i neste fase.

– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter, utvikle bærekraftig eksportindustri og etablere grønne arbeidsplasser i regionen. Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til å samarbeide med Nordkraft på dette, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons i en pressemelding som selskapene sendte ut mandag.

Ville bringe industrien til energien

I 2018 startet Nordkraft arbeidet med Powered Land, tilrettelegging av tomter for datasenterindustrien nært knutepunkter i sentralnettet. Målet var å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft som ble til arbeidsplasser i nabolandene. Dette har de siste årene blitt utvidet til flere typer kraftkrevende industri, som batteri, hydrogen og ammoniakk. Da Aker Horizons lanserte sin strategiske satsing i Narvik var det for å etablere grønne verdikjeder for kraftkrevende industri.

Ny satsing etablert for utvikling av industritomter

For Aker Horizons og Nordkraft er neste steg å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger.

Nordkraft legger inn sine opsjoner, rettigheter og avtaler rundt tomtene Kvandal, Balsfjord, Straumsmo, Fjellbu og Korgen inn i selskapet, og eier med det 20 prosent. Aker Horizons, som majoritetseier, tilfører det nye felleseide selskapet kapital og kompetanse for en videre industriell satsing på tomtene.

For å rendyrke utbyggingen av elektrisk infrastruktur til industritomtene har Nordkraft opprettet selskapet Nordkraft Industrinett. Dette selskapet vil bygge, eie og drive de industrielle nettanleggene, atskilt fra alminnelig strømforsyning.

Forretningsideen lever videre

– Med dette reduserer vi vår kontroll på Powered Land, men forretningsideen lever videre i det nye selskapet. Samtidig tilføres det ressurser, kapital og industriell kapasitet for den videre utviklingen, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Denne utviklingen er helt i tråd med det Nordkraft har arbeidet for. Denne transaksjonen gjør at kundene kommer nærmere, for eksempel produksjon av hydrogen og grønt stål.

– Tomtene vi har, er de beste i landsdelen til dette formålet. Her har vi vært tidlig ute og reservert kraft. Dermed har vi gunstig køplass hos Statnett. For å sikre denne posisjonen kreves framdrift i prosjektene og denne avtalen betyr en ny fase i så måte, sier Frantzen.

Transformatorene til tomta i Kvandal er nå bestilt, noe som også markerer starten på utbyggingsfasen for industriell aktivitet i dette samarbeidet.