Gå til sidens hovedinnhold

Derfor taper Tromsø mange millioner kroner på Airbnb-trenden

Artikkelen er over 2 år gammel

Antall overnattingsdøgn gjennom Airbnb har økt med 34 prosent på ett år.

I august ble det reservert 14.030 romdøgn gjennom utleiekonseptet Airbnb i Tromsø, en økning på hele 34 prosent fra samme måned i fjor. Det opplyser NHO Reiseliv i en pressemelding.

I denne perioden økte samtidig kapasiteten, altså tilgjengelige romdøgn, med 14 prosent. Fra 30.479 romdøgn i august i fjor til 34.699 i samme måned i år. Trolig har enda flere privatpersoner i Tromsø kastet seg på Airbnb-bølgen de siste månedene.

Beregninger viser at Tromsø kommune har rett på 12 millioner Airbnb-skattekroner i 2018.

Airbnb tar en større og større bit av overnattingsmarkedet i Tromsø. I august var Airbnb-kapasiteten oppe i halvparten av hotellenes kapasitet, ifølge Statistikknett.no.

I Tromsø er det flest Airbnb-enheter til utleie i kategorien leiligheter. I majoriteten av leilighetene disponerer gjesten hele utleieenheten. 

Vil ha skattemessig likebehandling

Det er informasjons- og analyseselskapet Capia som har utarbeidet tallene for NHO Reiseliv.

NHO og NHO Reiseliv venter på at det skal bli rapporteringsplikt også for Airbnb-utleiere.

– Vi er utålmodige. Alle bør bidra til fellesskapet. Airbnb nyter godt av infrastruktur og tilrettelegging som hoteller og andre overnattingssteder bidrar til i gjennom skattekroner. Nå må vi sikre at også Airbnb-virksomhet bidrar til å styrke verdiskapingen i kommunen, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis i pressemeldinga.

Regjeringa har foreslått at formidlingsselskapet som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene, men er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget. Regjeringa ønsker at endringa skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

– Frem til da er det opp til den enkeltes samvittighet om utleieinntektene blir innrapportert. Innrapporteringen fra Airbnb vil derfor bli et viktig gjennombrudd i arbeidet med å få mer skattemessig likebehandling av etablerte overnattingsaktører og nye aktører som Airbnb. Det vil også gi økte skatteinntekter til stat og kommune fordi vi får en bedre kontroll over inntektene, sier Baik.

Hun oppfordrer spesielt kommunene til å følge med på om de får sin rettmessige skatt de neste to årene.

Går glipp av 12 millioner i skatteinntekter

Capias tall viser at de totale inntektene fra Airbnb-utleie i Norge var på 1,6 milliarder i 2017. Det forventes at inntektene for 2018 vil ende på cirka 2,4 milliarder.

Ifølge beregningene fra Capia skal Airbnb-utleiere skatte til sammen 364 millioner i 2018. På nasjonalt nivå betyr det at kommunene skal få 187 millioner i skatteinntekter.

I Tromsø ligger skatteinngangen fra Airbnb på 23,4 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner skal tilfalle kommunen.

– I Tromsø bidrar reiselivets ansatte med 127 millioner skattekroner til kommunekassen. Med de nye skattereglene blir Airbnb en ny, viktig inntektskilde for kommunen. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med kommunen for å sikre gode konkurransevilkår og godt vertskap, sier regiondirektøren i NHO Arktis.

 – Ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser

Også nasjonalt begynner Airbnbs kapasitet å nærme seg halvparten av hotellenes kapasitet. En gjennomsnittsdag i 2017 var 27.500 rom tilgjengelig gjennom Airbnb i Norge. Til sammenligning var 76.000 hotellrom tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2017.

I år er det 10 år siden Airbnb ble lansert. De etablerte overnattingsbedriftene har ventet like lenge på skattemessig likebehandling, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun sier at Airnbn mest sannsynlig er verdens største hotellkjede.

- I Danmark er kapasiteten nå større enn 100 prosent av hotellene, på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene, og det samme er i ferd med å skje i Norge. Det betyr at en skattbar næring som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser, snart overskygges av en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Dette må endres, sier Krohn Devold.

Ifølge NHO tar nå flere og flere land tak i delingsøkonomiens utfordringer. Blant annet får Airbnb i Danmark nå rapporteringsplikt for inntektene til hver utleier.

Kommentarer til denne saken