(Nordnorsk debatt)

Advokat Ulf E. Hansen har anmeldt Tromsø Jeger- og Fiskerforening for det han anser som ulovlig skyting i Tromsdalen.

Ulovligheten skal gå på stengsler som ikke er oppsatt på en ulovlig etablert skogsbilvei anlagt rett gjennom sikkerhetssonene til våre skytebaner.

Advokaten «befant» seg tilfeldigvis i området. Det var det også mange av hans meningsfeller som gjorde.

Generelt gjelder for den ulovlige skogsbilveien at den skal være stengt i perioden 1. mai - 30. september. Dette er et av kriteriene politiet har satt for at skytebanene skal kunne brukes.

Den ulovlig anlagte skogsbilveien skal stenges med bommer eller grinder. Som skytebaneansvarlig er det i første ledd mitt ansvar å påse at dette overholdes, deretter den til enhver tid oppsatte skyteleder. Skytebaneforeskriften av 1988 krever at alle skytebaner godkjennnes av politiet. Banene i Tromsdalen er godkjent og det er utarbeidet en skytebaneinstruks.

Den ulovlig etablerte skogsbilveien ble stengt med betongblokker av TJFF etter at Tromsø kommune ikke overholdt sine forpliktelser i så henseende. Stengslet ble deretter vandalisert og revet av motstandere av skytingen. Etter denne hendelsen torsdag 5. august avsluttet TJFF den planlagte skytingen. Dette for å unngå farlige situasjoner. Betongblokkene ligger revet ned på den ulovlige skogsbilveien og er ikke noe pent syn.

Mand 8. august skulle TJFF igjen forsøke å tilby et tilbud til sine medlemmer som sårt trenger trening før jakta. Et jegerprøvekurs er også planlagt men er dessverre helt i det blå.

Jeg som skyteansvarlig inspiserte banene mellom 14:00 og 15:30.

Stengslene på veien og alle skilt var revet ned. Disse ble erstattet. Alle skilt var 15:30 godt synlig og den ulovlige skogsbilveien blokkert med stengsel mellom og på kryss av betongblokkene samt et skilt som varslet skyting. All skilting og varsling var oppdatert, både informasjonstavlen ved flaggstangen og i enden av Turistveien.

Når advokaten og hans meningsfeller likevel velger å overse merkingen, stengslene og advarslene om fare ved skyting er det lite vi kan gjøre.

Annet enn å STANSE skytingen for å nettopp unngå farlige situasjoner. Det har aldri vært et uhell i Tromsdalen så lenge skytebanene har vært der. Dette er et resultat av ansvarlige skyteledere og hvordan TJFF håndterer sikkerheten.

Denne dagen ringte skytebaneansvarlig politiet. Patruljen kom til Tromsdalen og etter en kort diskusjon med bl.a. advokat Ulf E Hansen ble det gitt et pålegg om at de måtte fjerne seg. Det ble også gitt beskjed om at dette måtte videreformidles til andre i aksjonsgruppen. Advokat Ulf E Hansen og følgesvenner forlot deretter slukøret området. Det smått utrolige er at de dukker opp igjen dager etter, i går tirsdag 10. august. Som om ingenting hadde skjedd dagen før.

Hvor er RESPEKTEN for politiet og lovverket, Ulf? Det kan virke som det du lærte på studiet har gått i glemmeboka.

Samtidig som advokaten utrykker redsel for at noen skal bli skadet bidrar han selv, og oppfordrer folk til nettopp å utsette seg selv for fare.

I 2014 var vi gjennom en rettsak der bl.a. Wilfred Karlsen i aksjonsgruppen hevdet at det var brudd på friluftsloven å opparbeide en sikkerhetssone for en skytebane. Dette ble selvsagt avvist av retten. Når skytingen nå er erklært lovlig, er det vel lite tvilsomt at aksjonistene bedriver ulovlig selvtekt (sivil ulydighet).

Den frie ferdsel i naturen ble som nevnt avklart i retten 2014 og gjelder selvsagt ikke i sikkerhetssonene til noen skytebaner noen steder. Se for deg aksjonistene i Tromsdalen skulle hevde dette i skytefeltene til forsvaret, f.eks. i Mauken.

Advokat Ulf E. Hansen vet meget godt hva han gjør i Tromsdalen. Det får meg til å minne om oppførselen til Donald Trump; hyler om ulovlighet og hisser opp massene, for deretter å ikke vedkjenne seg noe ansvar når folk utagerer.

Respekter lov og orden Ulf; det er det du er utdannet til.