54 innspill om nye E8 - endrer ingenting

Statens vegvesen fikk 54 innspill og merknader til planprogrammet for E8 Ramfjord. Ingen av dem er slik at vegvesenet fant grunn til å endre på forslaget.