Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2021 var på 6,6 prosent i Troms og Finnmark. Det er en økning på 3,3 prosent fra samme periode i 2020. Troms og Finnmark har dermed det nest høyeste sykefraværet i landet, kun Nordland har høyere sykefravær med 6,9 prosent melder NAV i en pressemelding.

Det legemeldte sykefraværet i Norge var til sammenlikning på 5,9 prosent, noe som tilsvarer en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2020.

– Det legemeldte sykefraværet er i stor grad påvirket av stadig høyere smittetall i 4. kvartal, sier Kristin Røymo, fungerende fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Det er blant bransjene med betydelig andel statlige og kommunale aktører at det legemeldte sykefraværet er høyest. Nær alle bransjer melder om mangel på arbeidskraft.

– Nå er det enda viktigere enn før å tenke forebygging av sykefravær. Forebygging, oppfølging og tilrettelegging er noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre for å sikre at virksomheten har nok arbeidskraft fremover. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å kontakte sitt lokale NAV-kontor, for sammen kan vi bidra til å øke nærværet, og sørge for at flest mulig kan være på jobb, sier Røymo.

Bruk egenmelding når du kan

Sykefravær knyttet til diagnosegruppen luftveislidelser utgjør til sammen 50 412 tapte dagsverk i 4. kvartal 2021. Luftveislidelser utgjør 11,2 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket per 4. kvartal 2021 mot 5,6 prosent i samme kvartal 2020. Dette er en økning på 100 prosent.

– Mange av de som nå blir smittet av korona får omikronvarianten som ofte gir noe kortere sykdomsforløp og redusert krav til isolasjon. NAV vil oppfordre til at egenmelding benyttes fremfor sykemelding der man kan, for å lette trykket på fastlegekontorene, fortsetter Røymo.

Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt den desidert største andelen av sykefraværet i fylket med til sammen 162 326 tapte dagsverk i 4. kvartal 2021, men sammenliknet med samme periode forrige år er det en reduksjon i antall tilfeller på 2,3 prosent. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 36,1 prosent av totalt antall tapte dagsverk sammenlignet med 39,8 prosent i 4. kvartal 2020.

Sykefravær knyttet til diagnosegruppen psykiske lidelser utgjør til sammen 97 891 tapte dagsverk per 4. kvartal 2021. Psykiske lidelser utgjør 21,8 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket i 4. kvartal 2021 mot 22,1 prosent i samme kvartal 2020.

Økning i kommuner

De fleste kommunene i fylket har hatt en oppgang i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal i 2020.

Blant de største bykommunene ser vi at Tromsø har en oppgang i sykefraværet fra 5,8 prosent i 4. kvartal 2020 til 6,0 prosent i 4. kvartal 2021. I samme periode har Alta hatt en oppgang fra 6,8 prosent 4. kvartal 2020 til 6,9 prosent i 4. kvartal 2021. Hammerfest har en økning fra 6,3 prosent 4. kvartal 2020 til 7,5 prosent 4. kvartal 2021. Harstad øker fra 6,3 prosent 4. kvartal 2020 til 6,8 prosent i 4. kvartal 2021.

– Vi ser økning i det legemeldte sykefraværet innen alle sektorer. Innen privat og offentlig næringsvirksomhet er det en økning i det legemeldte sykefraværet på 4,6 prosent, fra 5,6 prosent til 5,9 prosent. Det legemeldte sykefraværet går opp i statlig og kommunal forvaltning, med en økning på henholdsvis 5,5 prosent til 5,6 prosent for statlig forvaltning og 8,5 prosent til 8,8 prosent for kommunal forvaltning.

Blant kvinner er det økning i det legemeldte sykefraværet på 2,5 prosent fra 8,4 prosent i 4. kvartal 2020 til 8,6 prosent i 4. kvartal 2021. Det legemeldte sykefraværet øker med 4,8 prosent blant menn, fra 4,6 prosent i 4. kvartal 2020 til 4,8 prosent i 4. kvartal 2021.