372 nye studieplasser til UiT

Av
DEL

Nord-Norge får over 500 flere studieplasser hvorav 372 studieplasser går til UiT – Norges Arktiske Universitet. Nasjonalt fordeles 4000 studieplasser, noe som gir UiT alene nærmere 10% av den nasjonale satsingen.

Det opplyser stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i en pressemeling mandag.

Som følge av korona-situasjonen hvor trolig flere vil benytte muligheten til å fylle på med utdanning, har studieplassene blitt målrettet mot viktige fagområder som samfunnet trenger mer av i tiden som kommer.

Ved UiT får helse- og sosialfagene 77 studieplasser, lærerutdanningene 60 studieplasser, naturfag, matematikk og tekniske fag får 160 studieplasser og juridiske/økonomiske fag får 75 studieplasser opplyses det.

Her får UiT nye studieplasser


- Medisin; 20 nye studieplasser

- Psykologi: 5 nye studieplasser

- Sykepleier: 10 nye studieplasser

- Øvrige helsefagutdanninger; 42 nye studieplasser

- Barnehagelærerutdanning; 40 nye studieplasser

- GLU lærerutdanning/rektor: 20 nye studieplasser

- MNT utdanninger; 160 nye studieplasser

- Juridisk, øk/adm.utdanninger: 75 nye studieplasser

Totalt: 372 nye studieplasser

- Det er veldig gledelig at vi har lykkes med å få så mange flere studieplasser til UiT. Det er viktig for landsdelen vår. Vi skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Det blir viktig at vi sørger for at arbeidstakere har den kompetansen arbeidslivet etterspør og sørger for å få flere i arbeid. Utdanning er nøkkelen til å få det til, uttaler Kent Gudmundsen som er 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Utgangspunktet for fordelingen av studieplassene forutsetter at Stortinget gir sin tilslutning til 4000 flere studieplasser i juni når revidert nasjonalbudsjett skal endelig behandles.

- Søkertallene fra samordne opptak i år viste rekordmange som har søkt seg til høyere utdanning. Som samfunn går vi usikre tider i møte, og mange søker seg til studier eller vil omskoleres. Nå kan enda flere søkere få studieplass der de søker seg til. Særlig løftet på studieplasser innen helse- og omsorgsfag er veldig gledelig, sier Kristelig Folkepartis Helga Maria Bjerke i den samme pressemeldinga.

Artikkeltags