300 kilo asfalt slites bort hver dag - nå skal Tromsøbrua asfalteres igjen

I mai måned starter arbeidet med å asfaltere 84 kilometer på fylkesveier i Troms og Finnmark.

DEL

I år skal Tromsøbrua asfalteres igjen. Brua er strekt trafikkbelastet med en gjennomsnittlig daglig trafikkmengde på 21 000 kjøretøy, står det i en pressemelding fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Videre står det:

Slitasjen på asfalten over brua i piggdekksesongen medfører at 300 kg av asfaltdekket slites bort hver dag – og bidrar til helseskadelig svevestøv.

- Normalt ville asfaltdekket på brua vare mellom fem – syv år, men forhold som piggdekkandel og kanalisering av trafikk, gjør at levetiden i dag kun er to år, sier kommunikasjonrådgiver Thomas Schanche, i Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Dersom dagens piggdekkbruk på 87 prosent hadde vært halvert, ville dekket på brua hatt dobbelt så lang levetid. Dette er også tilfelle på de øvrige høytrafikkerte vegene i Tromsø.

Troms og Finnmark fylkeskommune har i disse dager ute konkurranse på dekkelegging av fylkesvegene. Med en budsjettramme på om lag 100 millioner vil det bli dekkelagt om lag 84 km fylkesveg. Dekkeleggingen skal som tidligere pågå samlet i geografisk utvalgte områder.

Nedenfor er alle vegene som skal asfalteres fremover.

Artikkeltags