230 tonn betong raste på havet - søker om å få slippe opprydding

Kan koste tre millioner kroner å fjerne.