(Nordnorsk debatt)

Året 2020 gikk inn i historiebøkene som annerledesåret. Da vi gikk inn i full nedstenging i mars så vi alle raskt konsekvensene av stengte barnehager, butikker, restauranter og overnattingssteder. Alt ble snudd på hodet og i Innovasjon Norge har vi vært svært bekymret for næringslivet som vi har i oppgave å støtte og å utvikle. Det heter jo at man aldri skal la en god krise gå til spille, tallene for 2020 viser at det har nordnorske bedrifter heller ikke gjort.

Rekordhøye tildelinger til vår region

I alt ble 12,6 milliarder kroner bevilget til gode prosjekter i norsk næringsliv. Det er mer enn en dobling fra året før. Til næringslivet på Svalbard og i Troms og Finnmark bevilget Innovasjon Norge Arktis i 2020 hele 916 millioner kroner i lån, tilskudd og garantier. I 2019 var dette tallet 697 millioner kroner. Bedriftene i nord har vist en enorm omstillings – og utviklingsevne og mange har brukt krisen til nyskaping.

Pandemien har ført til nedstengning og økonomisk krise som har rammet flere av våre viktigste næringer. Selv om krisen er forbigående så tror vi verden har forandret seg, og det er flere trekk ved omgivelsene som har kommet for å bli. Pandemien har blant annet gitt oss endrete rammevilkår, helt nye forbruker- og livsstilstrender og til og med nye markedsmuligheter.

Digitalt kvantesprang

Koronaen har ført til et digitalt kvantesprang og krisen har gitt nye digitale muligheter. Med koronaen ble det et stort krav til digital kompetanse og læringsevne og det bidro til å åpne markedet for digitale løsninger. Pandemien har «modnet» bruk og etterspørsel etter teknologiske løsninger hos kundegrupper som har vært teknologiske umodne.

I vår region (Troms/Finnmark/Svalbard) fikk vi en økning i digitale prosjekter på rundt 80 % i 2020 sammenlignet med året før. I de mange gode prosjektene ser vi allerede positive resultater i form av gode løsninger og nye arbeidsplasser.

Det er spesielt prosjekter innen helse som utmerker seg. Et eksempel er Helseapps AS som leverer den digitale tjenesten «Helseboka» som binder pasient og helsepersonell sammen. Pasienter kan dele informasjon med hvem de vil når det er hensiktsmessig. Samtidig er det et faglig beslutningsstøtte gjennom et eget journalsystem til helsepersonell gjennom strukturerte data og maskinlæring. Plattformen brukes av både kommuner, sykehus, store private foretak, klinikker og bedriften har et klart satsningsområde innen forskning. Helseapps AS opplever stor etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt og har i 2020 fått over 400 000 brukere og forventer stor økning også i 2021.

I vår region har vi fått flere slike vekstorienterte oppstartsbedrifter det siste året. Andre gode eksempler er Dentaapps AS i Harstad som utvikler digitale tannhelsetjenester og Lifeness AS i Skibotn som nylig ble kåret til årets sosiale entreprenør 2020 av investeringsselskapet Ferd.

Coronakrisen har også gitt et tydelig momentum til en av vår regions mer høyteknologiske næringer, bioteknologinæringen. Ikke bare har krisen ført til økt fokus på helse slik som eksemplene over viser, den har vist at vi har miljøer og bedrifter som er leverings- og konkurransedyktige innenfor marin ingrediensindustri. I sommer inngikk ArcticZymes en avtale om leveranse av et enzym til vaksinespesialisten RaiThera. Enzymet er utviklet fra torsk og skal brukes i utvikling og produksjon av en vaksiner.

Pandemien har vært med å fremskynde prosessen, men arbeidet med utvikling har pågått over flere år. ArcticZymes leverer allerede enzymer til et globalt marked, og visjonen er å bli et ledende europeiske enzymselskap. Støtten fra Innovasjon Norge har bidratt til å utvikle produksjon av enzymene. Dette gir ressurser til å skalere opp produksjonen og skape jobber.

Sparr med oss!

Mye her i verden handler om penger – men ikke alt. I tillegg til å tilføre næringslivet rekordstore beløp i 2020 så har kompetanse – og rådgivningstjenestene vært viktige. Undersøkelser viser at bedrifter som mottar både kompetanse og kapital vokser raskere enn de som kun mottar kapital. Vi har også i 2020 brukt betydelige ressurser på vår rolle som sparringspartner for bedriftene gjennom kompetansetilbud som forretningsmodellering, workshop og kurs.

Det har vært et krevende år på mange måter. Men sammen fikk vi til 2020.