En salangsværing har fått 18.000 kroner i bot for å ha kjørt med ATV i utmark. Ifølge forelegget kjørte han ved Steinvatnet i Salangen uten tillatelse.

Mannen er i tillegg til brudd på motorferdselsloven også bøtelagt for brudd på vegtrafikkloven.

Bakgrunnen er at han kjørte ATV-en uten at den var registrert.

Kjøringen skjedde i slutten av september i fjor. Mannen har vedtatt forelegget.