Kaos i parkeringstunnelen: - Har stått i kø i tre kvarter og kanskje flyttet oss 30 meter

Mange tok bilen til 17. mai-feiringa i Tromsø. Det skapte problemer.