13 barn og fem voksne i karantene etter smittetilfelle i barnehagen