Under en fartskontroll på E6 ved Olsborg i Målselv ble 10 bilister ilagt forenklet forelegg på grunn av fartsovertredelser i 80-sone. Dte var UP som utførte kontrollen.