Ny E8 fra Breivika til Langnes (Tverrforbindelsen) er en del av Nasjonal Transportplan som legges frem neste fredag.

Det bekrefter regjeringspartiene i dag.

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 1,8 milliarder.

Nyheten kommer samtidig som samferdselsminister Knut Arild Hareide legger frem et forslag om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø (Bypakke Tenk Tromsø).

LES OGSÅ: Bypakke til Tromsø – nå gjøres det klart for bompenger

Som en del av porteføljen i byvekstavtalen har regjeringen lagt inn E8 Flyplasstunnel/ny Tverrforbindelse i NTP. Prosjektet er plassert i første periode av planen med et kostnadsoverslag på 1,8 milliarder kroner. Prosjektet vil bli finansiert både med bompenger og statlige midler.

Det er forutsatt 50 millioner kroner i statlig bidrag i første periode av Nasjonal transportplan.

E8 Flyplasstunnel/ny Tverrforbindelse var ett av to store prosjekter som ble prioritert i en byvekstavtale for Tromsø. Etter bompengeforliket måtte kortene stokkes på nytt. Kvaløyaforbindelsen er prioritert ned til fordel for Tverrforbindelsen.

LES OGSÅ: Fullt kaos om bypakke - nå må Tromsøs politikere ta et «umulig valg»

Denne betyr mye for trafikkavviklingen i Tromsø, spesielt etter utbyggingen langs Stakkevollveien.

Førstekandidat for Høyre i Troms Erlend Svardal Bøe sier byvekstavtalen vil utløse flere store investeringer.

- Den vil blant annet gi barn og unge tryggere skolevei, bilistene bedre veier og folk et billigere og bedre busstilbud. Jeg er veldig glad for at regjeringen har inkludert Tromsø som en del av byvekstavtalene, og at det nå settes av ytterligere 10 milliarder kroner i Nasjonal transportplan som skal legges frem i løpet av mars.

- Min klare forventning er at Tromsø prioriteres i forhandlingene om en byvekstavtale og at vi får en betydelig andel av de statlige midlene som er satt av, slik at bompengeandelen blir enda mindre.Mer midler til byvekstavtaler i Nasjonal transportplan 2022 – 2033.